Klášter sv. Kříže Mnišek Kazatelského řádu ve Znojmě

Vedeme Klášter sv. Kříže Mnišek Kazatelského řádu ve Znojmě, kde se věnujeme pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Poskytujeme oporu a pomoc všem potřebným.

Více informací o našem řádu a naší činnosti vám rádi poskytneme na uvedených kontaktech.